2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm
2017-10-08 - Hiromi Duet: Featuring Edmar Castañeda spelar på Berwaldhallen , Stockholm